Skip to content


Magazyn Internetowy Broń i Strzelectwo "Bies" to darmowe czasopismo w wersji elektronicznej, poświęcone strzelectwu i ogólnie pojętej rekreacji.

Zapraszamy wszystkich do pobierania kolejnych numerów i życzymy interesującej lektury. Zachęcamy również do udziału w dyskusjach na naszym Forum.

O nas

"Bies" na innych stronach

October 10, 2009 dodany przez mmajstruk


Bezprawne wykorzystanie "Biesa"


"Bies" jest czasopismem internetowym, które powstawało dzięki wysiłkowi wielu osób. Każdy numer jest składany jako całość, i jako całość jest udostępniany.
Wyraźna i jednoznaczna jest adnotacja w każdym numerze, która głosi, że wykorzystanie w całości lub we fragmentach bez zgody redakcji jest zabronione.
To normalne. Chcemy chronić naszą pracę jak i pracę ludzi dobrej woli, którzy pomagali nam byście Wy, drodzy Czytelnicy, mogli otrzymać za darmo lekturę. Różne były warunki i zasady uzyskania efektu końcowego, w postaci zdjęcia czy artykułu. Naszą rolą, jako redakcji, jest tych warunków pilnować. Wy ich nie znacie, bo nie Wasz jest to problem.

Wobec powtarzających się przypadków wykorzystania materiałów z "Biesa" bądź umieszczania go na stronach do ściągnięcia w całości, chciałbym z całą stanowczością określić takie działania jako KRADZIEŻ. To, że "Bies" jest bezpłatny, nie oznacza, że jest bezpański. Nie życzymy sobie, i nie zgadzamy się, by ktokolwiek oprócz nas dysponował naszą własnością. Jesteśmy to winni ludziom, którzy do powstania "Biesa" się przyczynili.

Jakiekolwiek wykorzystanie "Biesa" bez zgody redakcji grozi sankcjami karnymi. Proszę być pewnym, że nie omieszkamy wstąpić na drogę sądowną w przypadku kradzieży naszej własności, bez względu, czy w celu komercyjnym czy w celu szlachetnym.

Redaktor Naczelny
Miłosław Majstruk

AdaptiveThemes